gemeenteavond

1 juli 2021
20:00 tot 21:30

1 juli 2021
20:00 tot 21:30
Locatie
DGP11
De Grote Pekken 11
Veenendaal

"Maar we moeten in eenheid verder gaan met wat we nu alvast hebben bereikt." (Fil. 3:16 BB).

De vorige gemeentevergadering ging vooral over financiën en Huis van Missie.
In het oudstenweekend in mei hebben we gesproken over de lijn waarlangs God onze gemeente leidt.
Mede ook door opmerkingen van enkelen van jullie willen we in de gemeentevergadering
van 1 juli aanstaande beginnen deze lijn met jullie te bespreken.
Ook na de zomer willen we graag verder in gesprek hierover.
Dit zal vooral plaats vinden in de (kleine) groepen waarin jullie zitten.
Na deze periode volgt opnieuw een gemeentevergadering.
De gemeentevergadering op 1 juli 2021 zal gehouden worden in DGP11.
We beginnen om 20.00 uur. Omdat we gelukkig weer bij elkaar mogen komen kan je deze avond bijwonen.
Er wordt weer een livestream verzorgd. Er zal ook weer mogelijkheid zijn tot het stellen van vragen.
Van harte welkom om deze avond bij te wonen!
Het oudsten-team


Locatie
DGP11
De Grote Pekken 11
Veenendaal