Doop bespreking

6 september 2022
20:00 tot 21:00

6 september 2022
20:00 tot 21:00
Locatie
DGP11
De Grote Pekken 11
Veenendaal
Doop bespreking
NFORMATIEAVOND DOPEN

Op 6 septmber is er weer een avond waarin we onderwijs en informatie geven 
over de doop. De avond is bedoeld voor ieder die zich wil laten dopen, 
maar ook voor mensen die meer willen weten over de doop of nog 
twijfelen.
De eerstvolgende doopdienst is op 18 september. Heb je al aangegeven je te 
willen laten dopen, wil je je laten dopen of wil je meer weten over de 
doop, waarom wij dopen en de Bijbelse achtergrond van de doop dan ben je 
van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen.
Wanneer je van plan bent om naar de informatieavond te komen dan graag 
aanmelden bij de oudste van de maand of na de dienst bij het info punt.

Locatie
DGP11
De Grote Pekken 11
Veenendaal