ANBI

Giften aan Evangeliegemeente De Regenboog zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De Regenboog heeft namelijk een beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) van de Belastingdienst. Onderstaande vind je de financiële gegevens, zoals iedere ANBI deze online moet publiceren.

Waarom geven?

In dit document  Geven aan EDR-Zuid belichten wij de Bijbelse onderbouwing als ook de praktische kanten van geven. De Bijbel geeft ons richtlijnen voor een goed geefgedrag.

Geven

Giften kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer
NL89 INGB 0007288744 of NL53 RABO 0365197505
t.n.v. De Regenboog o.v.v. “Gift EDR-Zuid”.
Geven via automatische incasso kan door het invullen van een machtigingskaart of door een mail te sturen naar administratie@regenboogzuid.nl