Kinderwerk

Kinderen hebben een bijzondere plaats in het hart van God. We willen de kinderen op hun eigen niveau vertellen over de liefde van Jezus.
Voor de baby’s, dreumesen en peuters is er elke zondag tijdens de samenkomst crèche/ opvang.
De kinderen van de groepen 1 t/m 3 hebben iedere week tijdens de samenkomst een eigen programma.
De kinderen van groep 4 t/m 8 hebben de eerste 3 zondagen van de maand hun eigen dienst tijdens de samenkomst, vol met muziek, lessen uit de Bijbel en ruimte om met elkaar te spelen.

Jeugdwerk

De jeugd is de toekomst van onze gemeente! Daarom vinden wij het belangrijk dat er voor hen een plek is binnen de gemeente. Een plek waar ze gezien en gehoord worden en horen over God. Ze mogen Hem beter leren kennen, groeien in hun geloof en zien wat God in hen persoonlijk heeft gelegd.

Tieners mogen stap voor stap leren leven onder de leiding van de Heilige Geest. Er worden verschillende onderwerpen behandeld, hierbij kunt u denken aan Gods stem verstaan en werking vanuit de Heilige Geest. Daarnaast is er ruimte om het te hebben over dingen waar zij zelf tegenaan lopen. Binnen het jeugdwerk gaat het om verbinding (connect), samen zijn en met elkaar leren over de liefde van Jezus.

Voor tieners van 12 t/m 17 jaar is er per leeftijd een connectgroep. Connectgroepen komen een keer in de twee weken bij elkaar bij hun jeugdleider. Daarnaast worden er verschillende activiteiten georganiseerd:

Preek en P
Dit zijn diensten die speciaal voor jeugd worden georganiseerd en vinden tijdens de dienst plaats. Tieners van 12 t/m 17 kunnen genieten van een preek en bijvoorbeeld een pizza, patat, pannenkoek of iets anders.

Youth active
Dit zijn activiteiten die voor alle tieners tussen de 12 en 17 jaar worden georganiseerd 

Youth meets
Een keer in de twee weken wordt er een jeugd brede avond georganiseerd waarbij er op een laagdrempelige manier een studie wordt gegeven, en tijd is voor gezelligheid en ontmoeten.

Volwassenen

Voor alle volwassenen zijn er door de week heen verschillende activiteiten, cursussen en ontmoetingen.

Senioren

voor mensen boven de 60 worden er vier x per jaar middagen georganiseerd met als doel: ontmoeting, bemoediging en plezier. De data vindt u in de agenda en er worden uitnodigingen verzonden

Huiskringen

Warm aanbevolen zijn de huiskringen. De kringen zijn bedoeld om elkaar beter te leren kennen, van elkaar te leren, voor elkaar te zorgen, te bemoedigen en te helpen. Deze kringen zijn geschikt naar de buurt waar je woont. Eens in de 2 weken ontmoeten we elkaar op een gastadres, waar we aan de hand van een boek of een dvd-serie een studie volgen. Als je interesse hebt om aan te sluiten bij een kring, klik hier

Cursussen

Door het jaar heen worden verschillende cursussen aangeboden. Voor meer informatie over alle cursussen ga je naar de website.

Overige activiteiten

Gebedsconcert (zie Gebedshuis), Mannendagen, vrouwenochtenden en bidstonden. De data van deze activiteiten staan vermeld op de agenda.