Jeugdwerk

Ledengroepen » Jeugdwerk

De jeugd is de toekomst van onze gemeente! Daarom vinden wij het belangrijk dat er voor hen een plek is binnen de gemeente. Een plek waar ze gezien en gehoord worden en horen over God. Ze mogen Hem beter leren kennen, groeien in hun geloof en zien wat God in hen persoonlijk heeft gelegd. Tieners mogen stap voor stap leren leven onder de leiding van de Heilige Geest.

Connect
Binnen het jeugdwerk gaat het om verbinding (connect), samen zijn en met elkaar leren over de liefde van Jezus. Voor tieners van 12 t/m 17 jaar is er per leeftijd een connectgroep. Connectgroepen komen een keer in de twee weken bij elkaar bij hun jeugdleider. Daarnaast worden er verschillende activiteiten georganiseerd:

Preek en P
Dit zijn diensten die speciaal voor jeugd worden georganiseerd en vinden tijdens de dienst plaats. Tieners van 12 t/m 17 kunnen genieten van een preek en bijvoorbeeld een pizza, patat, pannenkoek enzovoort..

Youth active
Dit zijn activiteiten die voor alle tieners tussen de 12 en 17 jaar worden georganiseerd 

Youth meets
Een keer in de twee weken wordt er een jeugdbrede avond georganiseerd waarbij er op een laagdrempelige manier een studie wordt gegeven, en tijd is voor gezelligheid en ontmoeten.