Geven

U kunt op verschillende manieren een gift geven aan Regenboog Zuid.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 INGB 0007288744 of  NL53RABO0365197505 t.n.v. De Regenboog o.v.v. “Gift EDR-Zuid”. Wilt u liever dat wij uw gift automatisch incasseren, laat dit dan weten via  administratie@regenboogzuid.nl, dan nemen wij contact met u op. We willen u hartelijk danken voor uw gift en meeleven.

Fiscale aftrekbaarheid
Giften aan EDR-Zuid zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De Regenboog Zuid heeft namelijk een beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) van de Belastingdienst.

Als u direct wilt geven dan kan dat via het onderstaand formulier, de betaling vindt dan via iDeal plaats

€