Aanbidding

Wij erkennen de gaven en talenten die God jou gegeven heeft en helpen je hierin te ontwikkelen en bieden mogelijkheden om te oefenen en gecoacht te worden. We vinden het belangrijk dat je, in samenwerking met anderen, je ten volle kunt ontplooien in de talenten die je hebt gekregen.

Aanbidding

Het team Aanbidding staat in de bediening om de gemeente te leiden in de momenten van aanbidding, en werkt ook aan het bouwen van een cultuur en levensstijl van aanbidding. In onze aanbidding stellen we God centraal en brengen we Hem onze dank en eer. Daarnaast willen we Hem aanbidden door dienstbaar te zijn aan elkaar en de mensen om ons heen.

Zoals Hebr 13: 15, 16 het zegt: Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.