Cursus Discipelschap

Discipel zijn betekent dat je leerling en volgeling bent en een lerende houding ontwikkeld door open te staan om te blijven leren en groeien in verschillende facetten van je leven.

Cursus Discipelschap

Dit betekent in de praktijk: in liefde Hem volgen, veranderen naar Zijn beeld, beelddragers worden/zijn in onze omgeving. Wij zijn Zijn ambassadeurs in Zijn Koninkrijk.

Alles wat we doen draait om…. Jezus volgen en Zijn opdracht volbrengen. We houden van God, en we vertrouwen onszelf aan Hem toe. Dit laat zich zien in gehoorzaamheid door ons leven af te leggen (in de doop) en in nieuw leven onder Zijn heerschappij  te wandelen. In deze lessen leer je om een discipel van Hem te zijn!

Download het lesmateriaal