Jaarthema: Hemel op Aarde

In het hart van onze gemeenschap ligt dit jaar het thema "Hemel op Aarde", een uitnodiging om dieper na te denken over onze plek in het uitrollen van Gods Koninkrijk hier op aarde. Dit thema nodigt ons uit om te reflecteren op een waarheid die zowel uitdagend als hoopvol is: het Koninkrijk van God is niet alleen een belofte voor de toekomst, maar een realiteit die we nu kunnen leven.

Centraal in onze overdenking staat het gebed dat Jezus ons leerde - het Onze Vader. "Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen, uw wil gedaan, op aarde zoals in de hemel" (Mattheüs 6:9-10). Door deze woorden worden we herinnerd aan de roeping om Gods naam te heiligen, Zijn koninkrijk te laten komen, en Zijn wil te doen op aarde zoals in de hemel. Maar wat betekent dit concreet voor ons?

De Bijbel leert ons dat vanaf de schepping van de mens, we zijn gemaakt om te leven naar Gods beeld, om te heersen en te zorgen voor de aarde. "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen... over heel de aarde" (Genesis 1:26). Deze roeping, die begint in Genesis en doorloopt tot in Openbaring, onthult een God die niet ver weg is, maar die naar ons toekomt, die bij ons wil wonen, en die ons uitnodigt om in harmonie met Hem te leven.

Vandaag de dag zien we veel uitdagingen - van natuurrampen tot persoonlijke worstelingen zoals ziekte en burn-out. Deze realiteiten kunnen ons doen afvragen waar het Koninkrijk van God is in al deze moeilijkheden. Toch worden we herinnerd dat het Koninkrijk hier is, elke keer als we leven volgens Gods wil, elke keer als we liefde, vergeving, en gerechtigheid tonen.

Jezus' onderwijs en leven bieden ons een model om na te volgen. Hij toonde ons dat het Koninkrijk zichtbaar wordt in daden van liefde, genezing, en bevrijding. "En als u op weg gaat, predik dan: 'Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.' Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit" (Mattheüs 10:7-8). Als gemeenschap worden we geroepen om deze voorbeelden te volgen, om door onze acties en gebeden het Koninkrijk op aarde te manifesteren.

Dit jaar, terwijl we ons verdiepen in het thema "Hemel op Aarde", staan we voor de uitdaging om niet alleen te bidden voor het Koninkrijk dat komt, maar ook om actief deel te nemen aan het realiseren ervan, hier en nu. "Zie, het Koninkrijk van God is binnen in u" (Lukas 17:21). Laten we samen ontdekken wat het betekent om te leven als burgers van het Koninkrijk, om Gods wil te doen op aarde, en om elke dag opnieuw te kiezen voor een leven dat de hemel weerspiegelt.

Download Studie PDF