Onderwijs

Seizoen 2022-2023 - Leeft het leven Johannes evangelie

Wij vinden het belangrijk dat je kunt groeien in geloof. We helpen mee om een volgende stap te zetten door het aanbieden van onderwijs op maat. Als je je wilt ontwikkelen bieden we je studies en cursussen. Zo leren we steeds meer over het christelijke leven en hoe we discipelen van Jezus kunnen zijn.

Cursus Discipelschap
Discipel zijn betekent dat je leerling en volgeling bent en een lerende houding ontwikkeld door open te staan om te blijven leren en groeien in verschillende facetten van je leven. Dit  betekent in de praktijk: in liefde Hem volgen, veranderen naar Zijn beeld, beelddragers worden/zijn in onze omgeving. Wij zijn Zijn ambassadeurs in Zijn Koninkrijk. 

Alles wat we doen draait om…. Jezus volgen en Zijn opdracht volbrengen. We houden van God, en we vertrouwen onszelf aan Hem toe. Dit laat zich zien in gehoorzaamheid door ons leven af te leggen (in de doop) en in nieuw leven onder Zijn heerschappij  te wandelen. In deze lessen leer je om een discipel van Hem te zijn!

Prayer Course
De Prayer Course van Alpha is een eenvoudige, praktische introductie tot een enorm spannend thema. Samen gaan we leren om hardop te bidden.
De zes bijeenkomsten gaan over de simpele fundamenten van gebed. De cursus richt zich op mensen die gewoon beter willen worden in het spreken met God en het horen van Zijn stem.

De zes ontmoetingen op de berg
Vanuit het thema  ‘Liefde..die er toe doet’  gaan we kijken naar zes Bijbelse helden die op een berg een levens veranderende ontmoeting met God hebben. Over deze personen wordt een preek gehouden waarna je met je kring, familie of gezin de bijbehorende studie kunt maken. De studie kun je downloaden nadat je bent ingelogd. Voor de preek staat ook een verwijzing aangeven. Geniet van wat je hoort en leest!

Liefde doet er toe
Als gemeente gaan we in de komende tijd aan de slag met de eerste brief van Johannes. Om de hele gemeente enthousiast te maken over dit bijzondere, indringende en pastorale Bijbelboek hebben we een Bijbelstudiegids gemaakt met daarin 12 studies. We hopen dat kringen, of welk ander verband dan ook, hiermee aan de slag zal gaan. 
De studie kun je downloaden nadat je bent ingelogd.

 

Alpha Cursus
Ben je op zoek naar de zin van je leven?
Vraag je je soms af of er meer is tussen hemel en aarde?
Of wil je je gewoon eens verdiepen in het christelijk geloof?
Dan is de Alpha-cursus iets voor jou. Iedereen is welkom!

We starten weer op 7 maart 2023!

AANMELDEN ALPHA CURSUS

Alpha Plus
Heb je de Alphacursus gedaan, maar wil je nog verder onderzoeken, ontdekken wie God voor jou is? Wil je meer verdieping en groei in je geloof? Kom dan naar de Alpha Plus, het vervolg op de Alphacursus. Samen met anderen, in een veilige en vertrouwde omgeving bespreken we allerlei onderwerpen die juist jij belangrijk vindt. Er is ruimte voor al je vragen, we bidden samen en ontdekken de Bijbel. En verder is het natuurlijk ook altijd heel gezellig!

Handig om te weten:

De Alpha Plus start 2x per jaar, aansluitend op de Alphacursus (september en januari)
1x in de twee weken, op donderdagavond.
Inloop om 19.45 uur, we starten om 20.00 uur en sluiten rond 22.00 uur af.

Stromen van Leven Basiscursus in september van start

 • Heb je een verlangen geestelijk te groeien? 
 • Wil je meer toegerust in het leven van alledag staan? 
 • Verlang je ernaar met verkeerde gewoonten af te rekenen? 
 • Zoek je vrijheid, innerlijk herstel, totale vernieuwing of een doorbraak?
 • Ben je ‘jong’ in het geloof en wil je verdieping?
 • Of ben je juist al lang op weg en heb je behoefte aan een “geestelijke APK”?

 • Overweeg dan deelname aan de Basiscursus van Cleansing Stream. 

Stromen van Leven (voorheen Cleansing Stream) gaat uit van het principe dat “vergeving en herstel, bevrijding en genezing” ingebed moeten zijn in een leven in gehoorzaamheid aan God voor blijvende vrijheid en groei in Christus. Daarom zijn de eerste 4 maanden van de cursus daarop gericht.

De cursus bestaat uit 4 lessen op de volgende woensdagavonden:

 • 6 september, 27 september, 25 oktober en 15 november 2023.

Naast de lessen worden er ook bemoedigingsavonden gehouden waarin we elkaar ontmoeten en de les met elkaar doornemen. Deze avonden vinden plaats op de woensdagen: 

 • 20 september, 11 oktober, 8 november en 29 november 2023.

Na de vier lessen en bemoedigingsavonden is er een retraite in Maassluis op zaterdag 9 december. Na de retraite volgt nog een getuigenisavond op 13 december en les 5 op 10 januari 2024, gevolgd door nog drie bemoedigingsavonden op 24 januari, 14 februari en 28 februari 2024.

Voor meer informatie over de Basiscursus, de kosten of om je aan te melden ga je naar www.cleansingstream.nl of neem een kijkje op de website www.regenboogzuid.nl  (onder het kopje: onderwijs).

Heb je vragen? Stuur een mail naar leonvanderwiel@regenboogzuid.nl.

Leon en Mirjam van der Wiel, Jeanette de Louw, Quirijn Dingemanse en Annemarie Slager (coaches)

Huwelijk en opvoeding
Binnen Evangeliegemeente de Regenboog worden verschillende cursussen op het gebied van huwelijk, relatie en opvoeding aangeboden. Voor huwelijk en relatie neem contact op met de werkgroep pastoraat.


Loop je rond met vragen over opvoeding?
Vraag je je af hoe jij je kinderen kunt stimuleren in hun ontwikkeling? Hoe je belangrijke waarden integreert in je opvoeding? Ben je op zoek naar een juiste balans tussen loslaten en grenzen stellen? Dan is Parenting Children Course echt iets voor jou! De cursus is voor ouders van 0 tot 10-jarigen. Het is voor iedere ouder, ongeacht burgerlijke staat, cultureleachtergrond of levensovertuiging. De Parenting Children Course is gebaseerd op christelijke principes, maar is relevant voor zowel christelijke als niet-christelijke opvoeders. Neem je vrienden of kennissen mee!

Vrijheid in Christus
De Vrijheid in Christus discipelschapscursus is gebaseerd op de twee bekendste boeken vanDr. Neil T. Anderson: Overwinning over de duisternis en De Bevrijder. Het is een duidelijke en effectieve manier om nieuwe christenen en hen die al langer christen zijn te helpen vruchtbare discipelen te worden.

De cursus helpt

 • gelovige zich de waarheid van Jezus Christus eigen te maken.
 • de strijd tegen de wereld, het vlees en satan te begrijpen en overwinnen
 • de autoriteit om persoonlijke en geestelijke strijd op te lossen, te begrijpen
 • toe te rusten om in herwonnen vrijheid te leven, zodat ze volwassen worden en vrucht dragen.
 • De cursus bestaat uit dertien sessies. Het wordt ondersteund door boeken, DVD’s en trainingsmaterialen.

Groeien in genade
Wil je blijven groeien als christen en steeds meer en blijvend vrucht gaan dragen? Deze cursus wil jou helpen om Gods genade op zo’n diep niveau te ervaren (zowel in je hoofd als in je hart) Dat liefde voor hem de belangrijkste motivatie in je leven wordt. In deze cursus behandelen we de volgende onderwerpen:

Vrij! De definitie van genade is: krijgen wat je niet verdient!

 • Onschuldig! Wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld (Romeinen 8:1).
 • Zonder schaamte! Waar komt schaamte vandaan?
 • Moedig! God geeft ons een geest van liefde, kracht en bezonnenheid (2 Timotheüs 1:7).
 • Nederig! Wat verstaan we daaronder?
 • Vrucht dragen! Johannes 15.

Deze cursus wordt in een aantal gemeentekringen gegeven. Het is ook mogelijk om je hiervoor aan te melden.

Een programma waar de Bijbel, herstel, vrijheid en balans centraal staan.

Zijn er thema’s in jouw leven waar je mee worstelt? Heb je behoefte aan een `geestelijke APK’? Of wil je serieus voor Jezus gaan en alles opruimen wat daarbij in de weg staat? Doe dan dit najaar de Basiscursus Cleansing Stream, een uitdagend programma gericht op discipelschap en herstel.

De cursus bestaat uit onderwijsavonden die worden gehouden in het gebouw van de Baptistengemeente Veenendaal (De Schutterij 2) op 4 en 25 september, 16 oktober en 20 november, telkens van 19.45 tot 22.00 uur. Daarnaast zijn er bemoedigingsavonden van 19.45 tot 21.45 uur bij Leon en Mirjam thuis op 18 september, 9 oktober, 6 november en 4 december. De cursus omvat op 13 en 14 december ook een retraite op de Kroeze Danne in Ambt Delden. De laatste onderwijsavond vindt plaats op woensdag 8 januari 2020, gevolgd door nog drie nader in te plannen bemoedigingsavonden.

Meer informatie?

Tik onderstaand woord over


[ Andere afbeelding ]