Kinderwerk

Ledengroepen » Kinderwerk

Bij het kinderwerk van Regenboog Zuid vinden we het belangrijk dat het kinderwerk een plek is waar iedereen zich veilig voelt, waar je jezelf kunt zijn en je kunt groeien in de kennis over de Bijbel, kunt groeien in geloof en een persoonlijk geloof kunt ontwikkelen.

Wie en wanneer?

Voor de baby’s, dreumesen en peuters is er elke zondag tijdens de samenkomst crèche/ opvang.

Groep 1 - 6
Voor groep 1 – 6 is er op de eerste, tweede en derde zondag in de maand kinderdienst. De 4e zondag blijven de kinderen bij hun ouders in de dienst en is er wat te kleuren/puzzelen. En de 5e zondag is in principe een speciale gezinsdienst.

Groep 7 - 8
Deze groep heeft om de week hun eigen dienst. De kinderen mogen eerst met hun ouders mee. Tijdens de zangdienst wordt er een lied voor en door de kinderen gezongen, waarna ze een seintje krijgen om onder begeleiding van de kinderwerkers naar hun eigen dienst te gaan.

Waar?

  • Groep 1 -3 komt in een lokaal van Luna bij elkaar en wordt door de ouders opgehaald na de dienst.
  • Groep 4 – 6 gaat mee naar boven en zij mogen na de dienst zelf naar hun ouders gaan.
  • Groep 7 – 8 gaat naar de jeugdruimte boven.

We gebruiken de lessen uit de methode “Schitter” waarbij onderwerpen zoals de schepping, koning David,  de kerk van Jezus, uitgewerkt zijn in thema’s en lessen, die aansluiten bij de leeftijd van de kinderen.

Wat doen we?

Groep 1 - 3 
We starten in de kring, even kletsen en daarna komt Mia tevoorschijn, ons lieve knuffelkonijntje die altijd wel weer wat grappigs beleeft, passend bij het thema.

Het Bijbelverhaal wordt verteld met behulp van mooie platen of een toneelstukje waarna we iets doen om het praktisch te maken of creatief te verwerken: een spel, een schilderij, een knutseltje, een dans of een toneelstukje.

Groep 4 - 6
Naast het Bijbelverhaal wordt bij deze groep al wat meer aandacht gegeven aan het delen van ervaringen, zelf nadenken over hoe het is om met Jezus te leven, samen bidden. En verder vinden we het ook belangrijk samen lol te hebben d.m.v. een spel, een wedstrijdje buiten, samen iets maken.

Groep 7 - 8
Het leren kennen van Jezus en met Hem leven staat centraal bij deze groep. Een Bijbelverhaal, een getuigenis, een spel schetst een les die we in het dagelijks leven kunnen toepassen. Daarnaast wordt gebouwd aan vriendschappen, waarbij de kinderen samen kunnen optrekken en dingen met elkaar kunnen delen in een veilige omgeving.