Gebed

Iedereen heeft op zijn tijd behoefte aan rust. Om na te denken, te praten, te luisteren en te bidden. We willen een huis van gebed zijn, waar je tijd mag nemen om God te ontmoeten. Waar je terecht kunt met je vragen, pijn of juist dankbaarheid. Op zondag – tijdens en na de dienst – maar ook doordeweeks is er ruimte voor gebed. Er zijn mensen die naar je willen luisteren en voor je willen bidden. Samen in gesprek met God.

In Regenboog Zuid willen we graag In Jezus voetsporen wandelen en geloven we dat we Zijn handen en voeten hier op aarde mogen zijn als we ons laten leiden door de Heilige Geest.
Gebed is essentieel om als gemeente en als individu de wil van God te volgen. Jezus zei dat Zijn huis een huis van gebed genoemd zal worden. Dat is ook het verlangen van Regenboog Zuid.

Gebed komt in Handelingen naar voren als een van de kerntaken van de apostelen (Hand 6:4). Ook Paulus roept ons op tot gebed en dankzegging. In Efeze 6:18 spoort de bijbel ons aan: “Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.”

De Here Jezus deed niks, tenzij Hij het Zijn Vader had zien doen. Zijn wandel op aarde was een wandel in gebed. Steeds weer lezen we dat Hij het aangezicht van Zijn Vader zocht, zodat Hij op élk moment en in élke situatie datgene deed wat de Vader wilde dat Hij zou doen.

Voor meer informatie, vragen, en/of aanmeldingen: gebed@regenboogzuid.nl

Gebedsactiviteiten

  • Voorbede vanaf 12.00 uur voor de dienst. Van harte uitgenodigd om te bidden in de gebedsruimte.
  • Meerdere malen per jaar vindt er een avond van gebed en aanbidding Info staat in Regenboog Kort.
  • Voorbede voor Israël. Iedere tweede maandag van de maand van 20:00 uur tot 21:30 uur in De Regenboog.
  • ManPrayer op maandag van 6.30 tot 7.30 uur in de Regenboog.
  • Women Arise Prayer op vrijdag van 7.45 tot 8.45 uur 
  • Ministry teams tijdens de dienst. Tijdens  en na de zondagse diensten zijn er achterin de zaal mensen beschikbaar voor gesprek, gebed en zegen.gebed@regenboogzuid.nl
  • Voorbede voor gemeenteleden die te maken hebben met moeite, verdriet, of ziekte. Dit doen wij eenmaal per maand tijdens de dienst.
  • Week van Gebed. Ieder jaar werken we mee aan de interkerkelijke landelijke gebedsweek. Info in Regenboog Kort.
  • Bidden voor de zendelingen iedere eerste woensdag van de maand.

Info: info@regenboogzuid.nl