Herstel

Herstel door God.

We geloven dat een gemeente een ruimte van herstel mag zijn. Een plaats waar mensen zorg en aandacht hebben voor jouw lichaam, ziel en geest. We geloven dat elk mens in zijn of haar leven een periode heeft waarin hij of zij er niet alleen voor hoeft te staan.
Als je op zoek bent naar vergeving, genezing of bevrijding, wees welkom. We geloven dat God een God is van tweede kansen en dat Jezus voor jouw zonde en pijn heeft geleden. Hij biedt je een leven van herstel.

Psalm 40: 1-4, 11

“ Vol verwachting heb ik op de HEER gewacht en Hij boog zich naar mij toe, Hij heeft mijn roep om hulp gehoord.

Hij trok mij uit de kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk. Hij zette mij neer op de rots, een vaste grond voor mijn voeten.

Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Mogen velen het zien vol ontzag en vertrouwen op de HEER.

Ik zwijg niet over uw goedheid, maar getuig van uw trouw en uw hulp. In de kring van het volk verheel ik niet hoe liefdevol, hoe trouw U bent.”

Bijbelvertaling NBV.

Pastoraat

 

In het pastoraat willen we:
Mensen helpen om hun persoonlijke situatie te leren zien aan de hand van Gods Woord met het oog op een beter en dieper geestelijk leven.
In het pastoraat van de gemeente bieden we begeleiding (herstel, hulp, toetsing, verzoening) voor bepaalde tijd bij problemen/vraagstukken. Ook wordt gekeken of doorverwijzing naar andere hulp wenselijk is.
Pastoraat in deze vorm wordt gegeven door het pastorale team. Aan het team zijn verbonden: Arjan en Sifra Baak (oudsten), Arie en Nieke Baak, Anneke Kempers, Jacqueline Hovenkamp, Anne van Kruistum, Wijnand en Rianne Spies. 
Het omzien naar en het helpen van elkaar hoort tot het hart van het evangelie.

Getuigenis

“Een groot deel van mijn leven had ik regelmatig rugpijn als gevolg van een kromming in mijn ruggenwervels. Ik kon vaak niet langer dan 30 minuten in de auto zitten zonder pijn, ook had ik soms zoveel pijn vanuit de rugspieren dat ik zelfs moeite had om mijn linker arm op te tillen. Het beperkte mij in de zorg voor mijn kinderen en in het huishouden. Afgelopen december 2016 tijdens het retraite weekend – dat hoort bij de cursus Cleansing Stream (zie Bibliotheek)- is er voor mijn rugklachten gebeden. God heeft daar mijn rug genezen, de kromming is weg, de rugpijn is tot op heden niet meer teruggekomen. Op het moment van gebed voelde ik niets bijzonders in mijn rug, maar op de terugweg naar huis -dat een uur rijden was- kon ik de hele rit rechtop en zonder pijn zitten. God heeft mijn rug hersteld en mij genezen. Hij rechtte mijn rug. Wat mij zo raakt en ontroert is dat God mij persoonlijk ziet. De tekst ‘al je haren zijn geteld’ kwam zo dichtbij. God heeft mij op het oog, hij ziet mij, hij ziet iedereen en wil een God zijn die heel dicht bij je leven betrokken is. Hij is groot!”

Alida