Zending Evangelisatie

Delen van de liefde van God.

De liefde die we van God ontvangen, willen we delen met de mensen om ons heen. God houdt van alle mensen en dat willen we vertellen.
Vanuit onze gemeente gaan zendelingen uit naar landen over de hele wereld, om te vertellen over de liefde van God.

Open middag

Een keer in de 4 weken, namelijk de eerste dinsdag van de maand, organiseren we een “open middag” in de ontmoetingsruimte van het Regenboog-gebouw aan de Grote Pekken 11. Deze is bedoeld voor mensen uit de Regenboog, maar ook voor mensen uit Veenendaal, onder andere de bewoners van de flats aan de Grote Pekken. Laagdrempelig, luisterend oor, koffie, thee, gesprek, contact, gezelligheid en creativiteit zijn zo een paar steekwoorden die deze middagen kenmerken. De middag duurt van 14.30 uur-16.30 uur. We zien uit om u te ontmoeten en om te zien naar elkaar en naar de mensen om ons heen. Wees welkom om deel te nemen. Mocht u  zich aangesproken voelen of meer info willen, mail dan naar info@regenboogzuid.nl

Zending

‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat zij zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb’ (Matteüs 28: vers 19-20)
Wij willen mensen die deel uitmaken van onze gemeente stimuleren, inspireren en toerusten om actief te getuigen van Gods liefde. Zij die door God geroepen zijn om het evangelie te verkondigen in woord en/of daad binnen of buiten Nederland, willen wij vanuit een actieve verbondenheid met de Evangelie Gemeente Regenboog Zuid begeleiden en ondersteunen bij hun uitgaan en terugkomen in de gemeente.

In het zendingshandboek wordt de verdere uitwerking beschreven. Deze is op te vragen via info@regenboogzuid.nl 

Contact personen: Arie en Niek Baak baakarie@omf.nl