ONTMOETING

Het is goed om iedere week met jong en oud bij elkaar te komen om te zingen en te luisteren naar verhalen en te leren toepassen wat God zegt in zijn Woord.

Samenkomst

Wat kun je verwachten op zondagmiddag om 12.30 uur?

Wij verlangen ernaar Gods Verhaal, Gods plan te horen, door elk boek van de Bijbel te kennen.
Wij vragen Gods Geest om ons geestelijk te blijven vormen, totdat wij Jezus zien als onze hoogste schat, hoe we ons ook voelen, hoe anderen ons ook behandelen en hoe ons leven ook verloopt.
EDR Zuid is een gemeente die zich richt op een geestelijke gemeenschap, waar falen en genade elkaar ontmoeten. Waar de vele verhalen van jong en oud zich met elkaar verbinden. Wij zijn een kerk van nu en beleven onze samenkomsten op een eigentijdse manier. De muziek is divers, sprekers bemoedigend, sfeer ontspannen en verwachtingsvol. Een samenkomst duurt ongeveer 90 minuten. Dit is ons verhaal waar ruimte is voor jouw verhaal.

Kringen

Er zijn in Evangeliegemeente De Regenboog Zuid verschillende kringen die om de week samen komen. In kleine settings komen mensen bij elkaar in huiskamers in en rond Veenendaal om te studeren, te bidden, te zingen, te lachen, zorg en aandacht aan elkaar te geven en om van betekenis te zijn in de omgeving waar ze geplaatst zijn. Thema’s die aan bod komen zijn: discipelschap, uitdiepen van een Bijbelboek. De meeste kringen beginnen rond de klok van 20.00 uur. Mocht je niet op een kring zitten en zou je om de week gemeenteleden willen ontmoeten in huiselijke sfeer, geef je dan op via info@regenboogzuid.nl