Missie Evangelie Gemeente “Regenboog Zuid”:

De missie van Evangeliegemeente De Regenboog Zuid is gebaseerd op het grote gebod en de grote opdracht, zoals Jezus deze aan ons heeft meegegeven in de Bijbel.

Het grote gebod:

‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw

ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf’.

Matteüs 22:37-40.

 

De grote opdracht:

Jezus zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb’

Matteüs 28:18-20.

 

Vanuit deze woorden willen we als gemeente het volgende zijn:

 

Huis van aanbidding – God eren met onze woorden en in onze daden

Huis van herstel – Er voor elkaar zijn, elkaar helpen, dienen

Huis van discipelschap – Leven zoals Jezus ons dat geleerd heeft

Huis van zending – Het verkondigen van het goede nieuws van het evangelie van Jezus Christus in onze eigen omgeving en in deze wereld

 

We geloven dat God in ons en door ons en ondanks ons dit huis en Zijn Koninkrijk wil bouwen.