Privacyvoorwaarden

Privacy Statement Evangeliegemeente De Regenboog Zuid

Inleiding

Evangeliegemeente De Regenboog Zuid neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen via info@regenboogzuid.nl.

Wie is Evangeliegemeente De EDR Zuid?

Evangeliegemeente De Regenboog Zuid (hierna: “EDR Zuid”) is een kerkgenootschap gevestigd aan De Grote Pekken 11, 3901 JB te Veenendaal.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

EDR Zuid maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan beheerders van websites verstrekt zonder dat je je daar misschien bewust van bent. Wanneer je regenboogzuid.nl bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, het besturingssysteem dat je gebruikt, de internet browser waarmee je surft, de laatste internetpagina die je hebt bezocht voordat je op de websites kwam en de pagina's die je binnen de websites bezoekt.

Daarnaast verzamelen en verwerken we gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als je een account aanmaakt of als je een e-mail/formulier aan ons stuurt. Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, geboortedatum, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, deelnamedetails (van evenementen en/of bijeenkomsten), betaalgegevens.
 • overige persoonsgegevens die je kunt invullen als je een account aanmaakt (voor het aanmaken van een account zijn deze gegevens echter niet allemaal verplicht)
 • persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in de content die je op de website plaatst
 • persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in berichten die via de website worden uitgewisseld

Ben je jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan EDR Zuid verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacy en cookie policy heeft gelezen. Als je er van overtuigd bent dat EDR Zuid zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@regenboogzuid.nl zodat deze informatie kan worden verwijderd.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem gebruikt. EDR Zuid houd bijvoorbeeld niet bij welke internet browser jij precies gebruikt, maar houdt wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internet browser gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de website te verbeteren. Daarnaast gebruiken we informatie over welke pagina's je binnen de website hebt bezocht.

De persoonsgegevens die je actief aan Regenboogboog Zuid verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om in onze ledenadministratie bij te houden wie er lid, gast of bezoeker zijn van Regenboogboog Zuid zijn. We houden verschillende persoonsgegevens bij om je te kunnen informeren over ons werk en activiteiten;
 • om je op verzoek een nieuwsbrief toe te sturen. Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kun je je uitschrijven via je Mijn Regenboog account of via de link onderaan de nieuwsbrief;
 • om je te informeren en/of deelname mogelijk te maken aan eventuele evenementen en/of bijeenkomsten;
 • om je gelegenheid te geven om content te plaatsen op de website;
 • om een administratie bij te houden van alle websitebezoekers die een account aanmaken;
 • om fraude en misbruik te voorkomen.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de AVG beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je Mijn Regenboog account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij EDR Zuid zijn vastgelegd, kun je deze bekijken door in te loggen in je Mijn Regenboog account. Heb je geen account? Dan kun je een verzoek tot inzage doen, via info@regenboogzuid.nl

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij EDR Zuid.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om EDR Zuid te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.  Via je Mijn Regenboog account kun je je eigen gegevens afschermen c.q. onzichtbaar maken voor anderen. De gegevens blijven echter wel beschikbaar in onze ledenadministratie.

Recht van bezwaar

Als we een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van EDR Zuid of een derde plaatsvindt, heb je recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van EDR Zuid te verkrijgen. EDR Zuid zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op die manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat EDR Zuid daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door EDR Zuid

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@regenboogzuid.nl. EDR Zuid zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan een (1) maand nadat EDR Zuid een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien EDR Zuid je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Klacht indienen bij de AP

Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover ook een klacht indienen bij de AP, via dit formulier.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze diensten zoals Mijn Regenboog schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken samen met kerkSPOT en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht vanuit EDR Zuid. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten opgesteld.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Links

Op de website van EDR Zuid zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. EDR Zuid is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement

Wij gebruiken cookies op de websites van EDR Zuid. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internet pagina’s op de pc, tablet of mobile telefoon worden geplaatst. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren en voor de doeleinden zoals omschreven in dit privacy statement.

Functionele cookies

Deze cookies zijn nodig voor het laten functioneren van onze website. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.

Analytische cookies

Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website geanonimiseerd te onderzoeken en worden maximaal 2 jaar opgeslagen. Er wordt een permanente cookie op jouw computer of mobiel apparaat geplaatst. Daardoor krijgen wij inzicht in de wijze waarop en hoe vaak onze website wordt gebruikt. Aan de hand van die gegevens kunnen wij zo nodig aanpassingen in onze website doorvoeren. Wij verwerken deze anonieme statistieken in een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen.

 • Het IP-adres m.u.v. de laatste 3 cijfers
 • Technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt en de resolutie van jouw computerscherm
 • Vanaf welke pagina je op onze website bent gekomen
 • Wanneer en hoe lang je onze website bezoekt of gebruikt
 • Of je gebruik maakt van functionaliteit van onze website of mobiele app

Veenendaal, 1 juni 2020