Preek John Baak

John Baak - 12-06-2022

Handelingen 2:1-13
Matt 28:19
Handelingen 17:26-28

Onder de preek genoemd:
2Kor 5:1Petrus 2:9 en Exodus 19:6
Rom11:25 (ik zeg per ongeluk Hebreeën 11:25)

Aan einde
Tweede “grote opdracht tekst:
Mar16:15
Handelingen 2:1-13
Matt 28:19
Handelingen 17:26-28

Onder de preek genoemd:
2Kor 5:7
1Petrus 2:9 en Exodus 19:6
Rom11:25 (ik zeg per ongeluk Hebreeën 11:25)

Aan einde
Tweede “grote opdracht tekst:
Mar16:15