Geloof, Bekering, Dopen en Heilige geest ontvangen

Rogier Andes - 13-11-2022
KIJK
LUISTER

 

13-11-2022, Rogier, Doopdienst 

Waargebeurd verhaal over twee Londense schoolvrienden die alles samen deden en elkaar na de middelbare school uit het oog verloren. De een werd pastor en de andere ging de criminaliteit in en zag het leven op enig moment niet meer zitten. Hij wilde toen met zijn vriend spreken voor hij verder ging. Hij ging naar een medium (niet aan te raden overigens) en die wist waar zijn vriend woonde maar vertelde ook dat hij al gestorven was! Dat kon die vriend niet geloven en hij ging toch naar het omschreven huis in noord Londen om zijn vriend te bezoeken, want hij kon niet geloven dat zijn vriend gestorven was die en die datum. Het huis was zoals omschreven en hij belde aan. Zijn vriend deed open en de crimineel met zelfmoord gedachten snapte er niks van. De pastor moest lachen: de datum waarop hij gestorven was was de datum waarop hij zich had laten dopen!!

Handelingen 2:37

1 Geloven 

2 bekeren 

3 gedoopt worden en 

4 de HG ontvangen: vier stappen die bij elkaar horen. 

 

Stap 1: geloven is zekerheid, zeker weten. 

Stap 2: bekeren is van gedachten veranderen. Verandering van denken, afkeren van je verleden. Rom. 2:4 Gods goedheid leidt tot bekering. Voorbeeld van in ober in een restaurant: God openbaarde  Rogier wat hij tegen hem mocht vertellen. Dat raakte de jongen en vervolgens een week later openbaarde God aan de jongen het woord “berouw”. Rogier vertelde wat dit begrip inhield en samen hebben ze een lijst doorgenomen/ doorgebeden wat hij allemaal in zijn verleden verkeerd had gedaan. God openbaart. God gaat met iedereen op weg. 

Stap 3: dopen is meer dan een getuigenis of belijdenis. Het is gehoorzaamheid, maar ook in en door de doop ben je met Hem gekruisigd, ben je met Jezus Christus gestorven, ben jij met Hem opgestaan. Vereenzelviging met Jezus Christus (dat is de doop). Jouw geest komt tot leven door de doop: van geestelijk dood kom je tot leven: vanuit “Boven” geboren worden. In Hem is er geen veroordeling meer. Iets dat van binnen echt gaat veranderen. Soms doet God ook iets van buiten. Bijvoorbeeld een hels angel met een heleboel tattoos waaronder een tattoo van de duivel op zijn borst. Die verdween toen hij weer boven kwam uit het doopbad!!

Begraven door de doop in de dood: de oude mens blijft dan achter. Zeul die niet met je mee. Het is een definitieve breuk met het verleden. Vergelijk Mozes en het volk die door de zee liepen: het is genoeg, laat het Egypte, het oude leven, achter je. 

Je staat op met Hem in een nieuw leven en je leeft dan met Jezus Christus in jou. Je bent met Hem bekleed, alsof je Hem aantrekt. 

Stap 4: ontvangen van de HG die met jouw geest connectie heeft om Zijn stem te verstaan en samen op te trekken. 

Stap 1-4 is het standaard patroon naar soms gaat het anders, zie Paulus en Cornelis. Handelingen vers 37 en 38 en vers 40: de fases volgen elkaar snel op. 

God wil jou nieuw maken. Laat jij je ook dopen?